ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ

                                                                 ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

 

Το εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού συνδέεται με τον Κεντρικό Σταθμό της Εταιρείας, που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως. Ο Κεντρικός Σταθμός είναι μια ειδική υπηρεσία με μικρουπολογιστή που κάνει πιο αποτελεσματικό το σύστημα ασφαλείας σας.  

 Προπληρώνεται ανά εξάμηνο ή ανά χρόνο.

Ολα τα παρακάτω σήματα λαμβάνονται καθημερινά από το Κέντρο Λήψεως Σημάτων  το οποίο προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες. Ετσι υπάρχει συνεχής και επί 24ώρου παρακολούθηση σωστής λειτουργίας του συναγερμού σας

Λειτουργεί όλες τις ημέρες του χρόνου και όλες τις ώρες και σας εξασφαλίζει τα ακόλουθα :    

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
 
 
•   Βάση δεδομένων   Microsoft SQL Server, mirroring.
•   Τοπικό Δίκτυο
•   Σύστημα  Disaster Recovery.  Αδιάλειπτη λειτουργία για απόλυτη ασφάλεια.
•   Client/Server αρχιτεκτονική. Ταχύτατη απόκριση σε λειτουργία πάνω από αργές συνδέσεις (Internet).
•   Contact ID protocol format  & όλων των πρωτοκόλλων επικοινωνίας
•   Ύπαρξη IVR για επιλεγμένη χρήση από πελάτες/συνεργάτες.
•   Place Zone View. Κάτοψη χώρου του συναγερμού με αποτύπωση του σημείου.
•   Text 2 Speech. Hχητική απαγγελία σημάτων (χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου δυναμικού).
•   SMS ΤET Δυνατότητα ενημέρωσης των πελατών αυτόματα (χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου δυναμικού).
•   Εφεδρικές Κονσόλες Λήψεως σημάτων.
•   20 Monitor  για την ταυτόχρονη λήψη & επεξεργασία  σημάτων.
•   4 server HP για ξεχωριστή λειτουργία (e.mail – fax – SMS – down –up loads  κ.α.)
•   4 server  HP back up raid τεχνολογία  64bit
•   UPS APC on Line interactive Smart Slot.
•   Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος 6 KWA.
•   GPRS (General Packet Radio service)  αδιάκοπη σύνδεση στο Internet με γρήγορες ταχύτητες
•   GPS LIVE Δυνατότητα παρακολούθησης και πλοήγησης περιπολικών άμεσης επέμβασης.
•   Geo-Location, Vehicle Tracking Δυνατότητα παρακολούθησης περιπολιών με αναγνώριση σημείου (στίγμα) και με χρήση          των Smartphone’s.
•   GSM PORT VPN μεταφορά εικόνας & σημάτων συναγερμού μέσω κινητής τηλεφωνίας.
•   Pre-alarm video on motion detection.  Πλήρως διασυνδεδεμένη λειτουργία με το σύστημα διαχείρισης εικόνας 
•   Access Control για τον έλεγχο πρόσβασης σε όλα τα γραφεία.
•   Racks δρομολόγησης Δικτύου.
•   48 τηλεφωνικές γραμμές επεκτάσιμες σε 400  σε υπόγειο δίκτυο με λειτουργικό σύστημα Cisco
•   Αίτηση  για σύνδεσης με LINK  και ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών.
•   VoIP τηλεφωνική επικοινωνία με τη χρήση διαδικτύου (εσωτερικό νούμερο τηλεφώνου για άμεση επικοινωνία).  
•   Τηλεφωνικό κέντρο CISCO με εσωτερικό δίσκο SSD
 


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ για Συνεργάτες / Εγκαταστάτες - Πελάτες
 
•   Πλήρης παρακολούθηση και διάθεση ιστορικού πελάτη για τουλάχιστον μία δεκαετία με όλα τα συμβάντα και τις ενέργειες
•   Δυνατότητα  χειρισμού εκατομμυρίων συμβάντων  με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία.
•   Πλήρης παρακολούθηση των εγκαταστάσεων των πελατών. Με κάθε λεπτομέρεια του εγκατεστημένου εξοπλισμού                   ασφαλείας και ιστορικό service, προσθηκών ή/και αλλαγών
•   Μηχανογραφική παρακολούθηση των συμβάσεων και των συνδρομών
•   Δυνατότητα παρακολούθησης εικόνας από το χώρο του πελάτη και καταγραφή video στον Server του Κέντρου από την ώρα     των συμβάντων (motion detection – συναγερμός)
•   Δυνατότητα παρακολούθησης της κινητής περιουσίας των πελατών (ΙΧ, φορτηγά, σκάφη) ζωντανά στο χάρτη αλλά και με         συμβάντα στο λογισμικό του Κ.Λ.Σ, όπως εκκίνηση μηχανής, σβήσιμο μηχανής, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, είσοδος               και έξοδος από οριζόμενη  περιοχή, άνοιγμα πόρτας και άλλου αισθητήρες)
•   Αυτόματη καταγραφή των τηλεφωνημάτων από και προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Δυνατότητα διάθεσης των                        καταγραφών σε αρχεία MP3 σε συνεργάτες/πελάτες
•   Δυνατότητα Live παρακολούθησης από τους συνεργάτες/εγκαταστάτες των συμβάντων των πελατών τους
•   Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet από τους πελάτες/συνδρομητές της καρτέλας tων συμβάντων
•   Δυνατότητα παρακολούθησης από Smartphone’s, Tablet από τους πελάτες/συνδρομητές της καρτέλας tων συμβάντων
•   Δυνατότητα ενημέρωσης των πελατών αυτόματα με την αποστολή SMS για επιλεγμένα συμβάντα
•   Πλήθος αναφορών: Πελάτες χωρίς σήμα, Καθυστέρηση οπλισμού, Καθυστέρηση επαναφοράς ρεύματος, καθυστέρηση             TEST, Έλλειψη επικοινωνίας
•   VoIP τηλεφωνική επικοινωνία με τη χρήση διαδικτύου (εσωτερικό νούμερο τηλεφώνου για άμεση επικοινωνία)
•   Πλήρης αναβάθμιση 06/12/2012 με εξοπλισμό που υπερπλήρει  τις προδιαγραφές παλαιότερων κεντρικών σταθμών.


Δυνατότητα Παροχών Του 24ωρου κεντρικού σταθμού προς τους συνδρομητές:


•    Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιό σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου προήλθε,
•    σήμα λήξης του συναγερμού,
•    όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη,
•    σήμα όπλισης συναγερμού υπό απειλή,
•    σήμα λήξης του συναγερμού υπό απειλή,
•    σήμα ιατρικής βοήθειας,
•    σήμα πυρανίχνευσης
•    έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής (TEST),
•    σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής,
•    σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου,
•    σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού,
•    υπέρβαση ορίου κατανάλωσης σειρήνας ή αποσυνδεσή της,
•    σήμα σε περίπτωση προβλήματος ή βραχυκυκλώματος των καλωδίων ζώνης,
•    υπέρβαση ορίου κατανάλωσης βοηθητικής εξόδου (τροφοδοσία ραντάρ),
•    πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220 v) και επαναφορά,
•    έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες. Πτώση μπαταρίας ή αποσυνδεσή της και επαναφορά ή            επανασυνδεσή της,
•    απώλεια πραγματικής ώρας της κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός της,
•    αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον συνδρομητή,
•    ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας και
•    αναγνώριση σε περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας.